Kontrol Tanımları
English | Türkçe | Slovenian | Croatian
Resim - Kontrol | Resim - Harita | Kontrol - Harita | Kontrol - Resim | Harita - Kontrol | Harita - Resim

Toprak yığını
Güney batı Bölümü
Bataklık
Yol
Su istasyonu ve kontrol noktası
Resimler IOF'nin "International Specification for Control Descriptions" isimli dökümanından alınmıştır.
Bağlantılar: Uluslararası Orienteering Federasyonu | ODTÜ Orienteering ve Navigasyon Takımı
Designed by Sertan Girgin © 2005
Slovene translation by Samo Kofol
Croatian translation by Edi Ocvirk